3. Tema: Møbelproduksjon


   Moderne båtbygging betyr å finne den riktige balanse mellom tradisjonell båtbygging og tidsmessige produksjonsmetoder. Dette gjelder også for innredningen av en fritidsbåt. Bavaria Yachtbau GmbH rår i dag over de nødvendige forutsetninger for en meget effektiv produksjon av høyverdige treinnredninger uten dermed å miste viktige håndverksmessige detaljer av syne.

Når en enkel tredel fremstilles av en snekker, spiller materialkostnadene for treet en relativt liten rolle, mens lønnskostnadene gjør desto sterkere utslag. Konkret betyr dette: Mye håndarbeid og arbeidsoppgaver som ikke er reproduserbare eller planlagte, og ikke minst en høy lønnskostnadsandel. Enkeltfremstilling av møbler er derfor snarere blitt unntaket enn regelen. Møbler til et bedre pris-/kostnadsforhold får man gjennom serieproduksjon. Også produsentene av eksklusive møbler har for en stor del forlatt den "skreddersydde" metoden og produserer i dag nesten uten unntak etter industrielle konsepter.

Reproduserbar kvalitet

Innenfor konservativ båtbygging ser verden fortsatt annerledes ut. Som følge av små antall og mange varianter fremstiller mange (små) verft fremdeles innredningen av båtene nesten som på små snekkerverksteder. På denne måten oppstår det håndlagede lakkerte møbler med de virkninger dette har for kvalitet og pris. Hos mange produsenter kan verftet nesten se ut som et snekkerverksted. Fresing, sliping og montering blir for en stor del utført inne i båten. Dette fører til økt risiko for skader på innredningen i båten samt forlenget produksjonstid for båten. Det er kanskje nettopp ved innredningen av båtene at Bavaria Yachtbaus bedriftsfilosofi kommer spesielt godt til sin rett. Gjennom detaljert planlegging og optimering av fresing, boring, tilskjæring og sammenføyning av trematerialene oppnår man en kvalitet som er reproduserbar. I kombinasjon med relativt store antall kan man produsere høyverdige treinnredninger med et spesielt gunstig pris-/kostnadsforhold.

Effektivitet skaper forsprang

Allerede på utviklingsstadiet blir hver enkelt tredel optimert mht tilpasning og kvalitet. CNC-operasjonene og monteringsrekkefølgen blir fastlagt i samarbeid mellom konstruktørene og produksjonsformennene. Hele produksjonsprosessen blir inndelt i små, oversiktlige produksjonstrinn, slik at man oppnår maksimal og reproduserbar kvalitet ved den påfølgende seriemontering. Hos Bavaria Yachtbau GmbH gir CNC-nøyaktigheten alltid det samme passmål for alle enkeltdeler av tre. Ved håndarbeid er en slik konstant kvalitet faktisk umulig. Disse oversiktlige og planlagte CNC-arbeidstrinnene reduserer produksjonstiden og sikrer samtidig kvaliteten. Utviklingen av en prototype koster Bavaria Yachtbau GmbH relativt mye penger, fordi produksjonsforløp, monteringsrekkefølge og moduler må fastlegges detaljert på forhånd. I båtbransjen er det imidlertid mange verft som aldri er kommet lengre enn til bygging av enkelt modeller eller småserieproduksjon. Prisen som betales, er høyt produksjonsstimetall, mye etterarbeid og en kvalitetssikring som i hovedsak er basert på sluttkontroll. Et objektivt effektivitetsparameter er lønnskostnadsandelen som blir anvendt ved fremstillingen av et produkt. Denne lønnskostnadsandelen er hos Bavaria Yachtbau GmbH i Tyskland under 12 %. Lønnskostnadsandelen hos de internasjonale konkurrentene, særlig i Skandinavia og hos småserieprodusentene, er mange ganger høyere. Også denne kjensgjerningen viser at prisforskjellene hovedsakelig kan forklares ut fra effektivitetsforskjeller.

Bare det beste er godt nok

Våre kunder profitterer på resultatene av den rasjonelle produksjonen. Avstanden til verft som fortsatt bygger på den tradisjonelle "håndverksmessige" måten, blir større år for år. Dette er et faktum som ikke kan bortforklares. Bavaria Yachtbau GmbH vil anse det som uklokt å spare på materialene som anvendes, og bruker kun høyverdige materialer:

- utelukkende bruk av AW 100-limt båtbyggekryssfinér - finértykkelse på 1,2 mm før sliping - mellomlag av okoume (gabon) - stavplater - massivt sapeli-mahognytre - teakdekk med 7 mm massive staver - pluggfri legging med bæreplate og vakuumteknikk

Dette er materialer som også brukes av andre anerkjente verft, blant annet Skandinaviske verft. Hos Bavaria Yachtbau GmbH blir imidlertid møbeldelene prefabrikkert i CNC-anlegg som gir eksakt passform:

- Fresing, boring og noting blir utført med millimeternøyaktighet. - Alle tredeler blir jevnt lakkert med flere lag 2-komponentlakk i et automatisk lakkeringsanlegg og dessuten UV-tørket. - Tredelene blir forhåndsmontert og bygges inn som ferdige moduler i båten. - Skottene blir forbundet med skroget og festet ved hjelp av vinkellaminater. - Monteringstoleransene blir redusert til et minimum gjennom anvendelse av monteringsjigger - Uunngåelige toleranser utbedres med egnet fibersparkelmasse før de bærende forbandene lamineres til skrog og dekk. - Møbelmodulene er konsipert ut fra hensynet til både produksjon og service, slik at man kan komme til skrog-/dekkforbindelsen på alle punkter.

Enda mer båt for pengene

Bavaria Yachtbau GmbH vil også i fremtiden sette nye standarder innenfor båtbyggingen. Utvidelsen av produksjonsarealet som er planlagt for 2002, tar ikke nødvendigvis sikte på en økning av produksjonskapasiteten. Ett av hovedmålene er å legge grunnlaget for videre optimering av produksjonsforløpene. Denne optimeringen gjelder ikke minst produksjonforløpene innenfor produksjon av treinnredningen. Tredelene vil da bli sortert allerede ved CNC- og bearbeidingsmaskinene og automatisk transportert videre til lakkeringsanleggene og monteringsstedene. Etter sammenføyningen blir modulene automatisk levert videre til monteringsstedene uten mellomlagring. Disse forløpene reduserer de ikke-verdiskapende aktivitetene til et minimum. Innkjøpte materialer blir levert direkte videre til de enkelte arbeidssteder uten særlig mellomlagring. Verftets lokalisering midt i hjertet av Europa er også en fordel for levering av varer fra velrenommerte europeiske produsenter. Trenden hos Bavaria Yachtbau GmbH til videre optimering av forholdet mellom pris og kostnad samtidig som kvaliteten forbedres, vil fortsette i tiden som kommer.