2. Tema: GRP-produksjon


   Ved første øyekast ser man bare båtens elegante linjer. For bruken av båten på lengre sikt, f eks under tøffe forhold til havs, er det andre kvaliteter som er utslagsgivende. Ryggraden i en førsteklasses Bavaria utgjøres av høyverdige materialer og god forarbeiding kombinert med en overdimensjonert konstruktiv utforming og en perfekt fremstilling av skrog og dekk.

Avanserte produkter oppstår bare gjennom grundig konstruksjon og harde, praktiske tester. Hos Bavaria Yachtbau GmbH nyutvikles produktene etter "Simultaneous Engineering"-metoden. Dette betyr at alle fagområdene på et tidlig stadium går sammen om å optimere den konstruktive utformingen (kvalitet og fabrikasjon).

Kompromissløs sikkerhet

Sjødyktigheten og sikkerheten går generelt foran et bedre pris-/kostnadsforhold, for Bavaria-båtene benyttes ikke bare i lett bris. Det kan være at andre produsenter prioriterer annerledes. Bavaria båtene er konstruert og dimensjonert for å kunne mestre alle situasjoner: fra hard utleieinnsats i over mange uker hvert år til langfartsseilas over verdenshavene.

En ideell utforming, tilpasning og forbinding av skrog, dekk og kjøl er essensiell for høy stabilitet og stivhet i en båt. Konstruksjonen til Bavarias båter er ofte bevisst overdimensjonert. Den ligger på mange områder over CE- direktivets forskrifter og over retningslinjene til Germanische Lloyd. Det blir utelukkende brukt velprøvde materialer fra merkevareprodusenter i den toppmoderne og kvalitetssikrede glassfiber produksjonen. Statikken og dermed laminatplanene for skrog og dekk blir dimensjonert for de tøffeste forhold med CAD-analyser og er i samsvar med retningslinjene i Ce-direktivet og sertifiseringsselskapene.

Det ytterste laget i laminatoppbyggingen etter gelcoaten blir lagt som en kombinasjon av isopthalsyrepolyester og pulverlimte matter. Denne fremgangsmåten sikrer en effektiv sperre mot fuktinntrengning og beskyttelse mot osmose (5 års garanti).

Det blir av og til hevdet at serieprodusenter sparer på laminattykkelse og fabrikasjonstimer. Dette gjelder ikke for Bavaria Yachtbau GmbH! I kjølområdet er f eks laminattykkelsen i forhold til byggeforskriftene fordoblet gjennom overlapping.

Over vannlinjen og i dekket brukes det et sandwich-laminat med AIREX-skumkjerne. Sandwich-kjernen limes inn med en høyverdig klebepasta. Skumfasthet og korrekte materialegenskaper er sertifisert av uavhengige sertifiseringsorganer. Sandwich-kjernen fungerer som isolering, tetting og forsterking av skrog og dekk. I laminatet er det i tillegg til konvensjonelle glassmatter også brukt såkalt rovingduk. For å minske skader ved kollisjon med drivgods, er særlig utsatte partier i baugen beskyttet med slagfast kevlarduk. Kevlarduk brukes f eks i skuddsikre vester. På Bavarias båter brukes heller ikke liming ved sammenføyning av bunngruppen, som består av spant og langsgående stringer, til skroget. Dette er en metode som til stadighet blir diskutert blant våre konstruktører og i fagtidsskrifter. En slik sammenliming av konstruksjonsdelene er faglig riktig og akseptabel bare hvis sammenlimingene er kontrollerbare. Dette er teoretisk mulig, men fordi Bavaria Yachtbau GmbH ser at dette ikke lar seg gjøre i praksis, blir bunngruppen laminert til skroget, selv om dette går på bekostning av målet om å holde gunstigts mulig pris.).

Den solide lystyachtbyggingen bekreftes også til stadighet av fagpressen:


GRP-produksjon i Tyskland møtes med superlativer

Der andre fabrikanter ved skrog- og dekk-fremstillingen setter stemplet "Made in Germany" på et produkt som i minimal grad stammer herfra, satser Bavaria på lokalisering til Tyskland. En ny "State of Art"-lamineringshall gir en forbilledlig kvalitetssikret og rasjonell fabrikasjon av skrog og dekk:

- Formene går gjennom en fabrikasjonsrunde som består av 8 stasjoner (gelcoat, håndlaminat og herdekammer)

- Klimatiserte lamineringsrom med permanent luftfuktighets- og temperaturovervåking garanterer en konstant lamineringsprosess

- Herdermengdene reguleres kontinuerlig og automatisk gjennom bruk av såkalte applikatorer (påførere)

- Glassfibermatter som er tilpasset hver båt og blir levert "just-in-time" under produksjonens gang, garanterer en lamineringsprosess som oppfyller spesifikasjonene.

Alle glassfiber delene og formene lagres i den klimatiserte hallen under hele produksjonen også i produksjonspausene. Dette gir lang levetid for formene og jevn utherding av polyesteren, og dermed høy kvalitet på glassfiber delen. Denne fremgangsmåten er snarere unntaket enn regelen i båtbyggebransjen. Det finnes mange verft, også angivelig velansette verft, som driver sin glassfiber produksjon nærmest som et reparasjonsverksted.

Håndverk og moderne fabrikasjon

Til tross for en høy grad av industrialisering betyr båtbygging fortsatt å finne en riktig balanse mellom tradisjonell båtbyggekunst og moderne fabrikasjon. Når det gjelder lamineringsprosessen, benytter derfor Bavaria utelukkende den tradisjonelle, velprøvde metoden med manuell pålegging av glassfiber og polyster. Andre metoder oppfyller for tiden ennå ikke kvalitetskravene til Bavaria Yachtbau GmbH.

Det blir lagt meget stor vekt på å minimere håndteringen av skrog og dekk. Dette forhindrer skader og reduserer kostnader. Derfor er glassfiber produksjonen nært forbundet med fremstillingen av treinnredningen og montering av båtene på samme produksjonssted.

Bavaria Yachtbau GmbH er uslåelig med hensyn til kvalitet og kostnadsoptimering også på glassfiber arbeidet. Suksessen ligger for en stor del i planlegging av hele fabrikasjonen ned til minste detalj. Hvert trinn i lamineringsprosessen er inndelt i små, oversiktlige delavsnitt, slik at arbeideren og dermed bedriften kontinuerlig beveger seg i retning av maksimal og konstant kvalitet og produktivitet.

Også båtbyggingen befinner seg i globaliseringens tidsalder. Som i andre bransjer vil bare de som permanent og samtidig kompromissløst optimerer sin kvalitet og sine kostnader, overleve og lykkes på lengre sikt.

Å slå seg til ro med et godt navn holder ikke lenger! Denne holdningen preger Bavaria-teamet. Dette gir seg utslag i den vedvarende omsetningsøkningen i løpet av de fem siste årene og i den høye kundetilfredsheten (94 % av de spurte Bavaria-eierne er fornøyd med kvaliteten. 75 % anser til og med kvaliteten for meget god til særdeles god. 90 % ville til enhver tid anbefale sine venner og kjente å kjøpe en Bavaria-båt).