Teknisk Data

Skroglengde13,71 m
Vannlinjelengde13,79 m
Bredde7,54 m
Mastehøyde over vannlinje22,09 m
Dyptgående (std. kjøl)1,45 m
Lugarer3/4/5/6
Senger6/8/10
Vekt11 400 kg
Motor2 x Olvo Penta D2-40
Drivstoff tank2 x 300 liter
Vanntank2 x 300 liter
Totalt seilareal107 m2